• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם
The Israeli Society for Vascular and Endovascular Surgery
Association of Cardiovascular Outcomes and Mortality With Sustained Long-Acting Insulin Only vs Long-Acting Plus Short-Acting Insulin Treatment

מתקצר: ד"ר יאיר עדן

לטקסט המלא

 

נקודות מפתח

השאלה: בקרב מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 המקבלים אינסולין ארוך טווח עם רמת המוגלובין A1c של 6.8% עד 8.5%, האם יש הבדל באירועים קרדיווסקולריים ובתמותה ממקור לבבי בקרב אלה שמתחילים או לא מתחילים טיפול נוסף באינסולין קצר טווח?

 

ממצאים: במחקר עוקבה זה של 57,278 מבוגרים, תוספת של אינסולין קצר טווח הייתה קשורה לעלייה בתמותה מכל הסיבות בהשוואה לטיפול באינסולין ארוך טווח בלבד וירידה בסיכון לאוטם חריף בשריר הלב, עם עדויות מוגבלות להבדלים באי ספיקת לב.

 

המשמעות: בהינתן היעדר ראיות המדגימות עלייה באירועים קרדיו-וסקולריים משמעותיים או תמותה קרדיו-וסקולרית, התמותה המוגברת בשילוב של אינסולין בעל טווח ארוך וקצר עשויה להיות מוסברת באירועים לא-קרדיו-וסקולריים או בגורמים מערפלים שלא נבדקו.

 

מבוא:

אירועים קרדיווסקולריים ותמותה על רקע לבבי הם הגורמים העיקריים לתמותה עודפת ולעלויות גבוהות של טיפול רפואי עבור מטופלים עם סוכרת מסוג 2. לא נמצאו מחקרים גדולים שהשוו באופן ספציפי טיפול באינסולין ארוך טווח בלבד לטיפול באינסולין ארוך וקצר טווח בכל הקשור לתוצאות קרדיווסקולריות.

 

מטרה: להשוות אירועים קרדיווסקולריים ותמותה במבוגרים עם סוכרת מסוג 2 המקבלים אינסולין ארוך טווח, אשר מוסיפים או לא מוסיפים אינסולין קצר טווח.

 

עיצוב, סביבה ומשתתפים:

מחקר עוקבה רטרוספקטיבי זה חיקה ניסוי אקראי שבו מבוגרים עם סוכרת מסוג 2 שחוו רמת המוגלובין A1c  של 6.8% עד 8.5% עם אינסולין ארוך טווח חולקו אקראית להמשך טיפול עם אינסולין ארוך טווח בלבד או הוספת אינסולין קצר טווח. העיבוד נערך מ-1 אפריל 2018 ועד 30 ביוני 2019.

 

תוצאות: בקרב 57278 אנשים (39279 עם נתונים על תמותה קרדיווסקולרית) עם גיל ממוצע  של 60.6 שנים, 53.6% גברים, 43.5% אנשים לבנים שאינם היספנים ו-4 שנות מעקב. בקבוצה שקיבלה טיפול משולב, תועדה תמותה מוגברת מכלל הסיבות בהשוואה למטופלים שקיבלו אינסולין ארוך טווח בלבד וירידה בסיכון לאוטם חריף בשריר הלב. טיפול באינסולין ארוך טווח בשילוב קצר טווח לא היה קשור בסיכון מוגבר לאי ספיקת לב, שבץ או תמותה קרדיווסקולרית.

 

מסקנות ורלוונטיות:

ממצאי מחקר רטרוספקטיבי זה הצביעו על עלייה בסיכון לתמותה מכלל הסיבות וירידה בסיכון לאוטם חריף בשריר הלב עבור קבוצת המטופלים שקיבלו שילוב של אינסולין קצר וארוך טווח בהשוואה לקבוצה שטופלה באינסולין ארוך טווח בלבד.

בהינתן היעדר עלייה באירועים קרדיווסקולריים משמעותיים או תמותה קרדיווסקולרית, התמותה המוגברת מכל הסיבות בקרב מטופלים באינסולין  קצר וארוך טווח עשויה להיות מוסברת על ידי אירועים לא קרדיווסקולריים או גרמים אחרים שלא הובאו בחשבון במחקר זה.

 

 

Emily B. Schroeder, MD, PhD1,2; Romain Neugebauer, PhD3; Kristi Reynolds, PhD, MPH4; et alAssociation of Cardiovascular Outcomes and Mortality With Sustained Long-Acting Insulin Only vs Long-Acting Plus Short-Acting Insulin Treatment. JAMA Netw Open. 2021;4(9):e2126605.

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לכירורגית כלי דם

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום כירורגיה של כלי דם, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות ולהתעדכן
איני חבר/ת איגוד