• כלים לשירותך
  • עקבו אחרינו
  • כניסה לחשבון שלי
האיגוד הישראלי לכירורגיה של כלי הדם
The Israeli Society for Vascular and Endovascular Surgery
השוואה בין תיקון פתוח וטכניקות אנדוסקולאריות לטיפול במפרצות אאורטליות ג'וקסטא-רנאליות ומפרצות עם צוואר מורכב: ה-UK COMplex AneurySm study (UK-COMPASS) – תוצאות פרי-אופרטיביות ותוצאות אמצע

Editor's Choice – Comparison of Open Surgery and Endovascular Techniques for Juxtarenal and Complex Neck Aortic Aneurysms: The UK COMPlex AneurySm Study (UK-COMPASS) – Peri-operative and Midterm Outcomes

 

לטקסט המאמר

 

מטרות המחקר – הטיפול במפרצות אאורטליות בטניות ג'וסקטא-רנאליות או עם צוואר מורכב מבוצע כיום לרוב בגישה אנדוסקולארית ולא בגישה ניתוחית פתוחה. ההשוואות שפורסמו עד כה בין שתי השיטות במקרים אלו לקו בדיוק מדעי וולידציה.

מחקר ה-UK-COMPASS הוא מחקר קוהורט השוואתי של טיפול אנדוסוקלארי אל מול טיפול ניתוחי פתוח במטופלים עם מפרצת אאורטה בטנית שאינם מתאימים לטיפול סטנדרטי על ידי EVAR.

 

שיטות – נאסף מידע על כל הפרוצדורות לטיפול במפרצת אאורטה בטנית שבוצעו באנגליה בין נובמבר 2017 ואוקטובר 2019. האנטומיה של המפרצת הוערכה ב-corelab, נאסף מידע על גורמי הסיכון הפרי-ניתוחיים ובוצעה התאמה של מטופלים שטופלו בשיטות השונות  לצורך השוואה (propensity score).

 

המטופלים חולקו לקבוצות לפי האורך של צוואר המפרצת (0-4 מ"מ, 5-9 מ"מ או > 10 מ"מ) וסיכון ניתוחי, כאשר הרביע העליון ביותר הוגדר כסיכון ניתוחי גבוה ואילו כל היתר הוגדרו כסיכון ניתוחי סטנדרטי.

התוצא העיקרי שנמדד היה תמותה. הטיפולים האנדוסקולאריים שבוצעו כללו Fenestrated EVAR (FEVAR) ושימוש off-label ב-EVAR (EVAR שאינו לפי ה-Instructions for use / CHEVAR / EVAR עם קיבוע מסוגים שונים כגון endo anchors).

 

תוצאות - מבין 8994 מטופלים שעברו התערבות למפרצת אאורטה בטנית באנגליה בתקופת הזמן שהוגדרה, לכ-2757 הייתה מפרצת שהוגדרה ג'וקסטא-רנאלית או עם צוואר קצר או מורכב.

לאחר כימות על ידי propensity score והתאמה השוואתית, נכללו במחקר 1916  מטופלים. מתוכם 898 מטופלים (45.3%) עברו ניתוח פתוח, 366 מטופלים (19.1%) עברו FEVAR ו-35.6% טופלו ב-off label EVAR.

שיעור התמותה הפרי-ניתוחי היה 2.9%, נמוך יותר ב-EVAR (1.2%) ו-FEVAR (2.2%) מאשר בניתוח פתוח (4.5%). במטופלים עם סיכון ניתוחי סטנדרטי ואורך צוואר של 0-4 מ"N, שיעור התמותה היה 7.4% לאחר ניתוח פתוחו-2.3% לאחר FEVAR. ההבדלים היו קטנים יותר עבור מטופלים עם צוואר של > 5 מ"מ (2.1% בניתוח פתוח לעומת 1% ב-FEVAR).

 

לאחר מעקב של 3.5 שנים התמותה הכללית הייתה 20.7% בכל אוכלוסיית המחקר, גבוהה יותר לאחר FEVAR (27.6%) ו-EVAR (25.2%) מאשר לאחר ניתוח פתוח.

 

עם זאת, בתת הקבוצה של מטופלים עם צוואר מפרצת של 0-4 מ"מ, ההישרדות הכללית נותרה שווה. אחוז התמותה הקשורה במפרצת הייתה דומה הין הטיפולים, אך שיעור ההתערבויות החוזרות היה גבוה יותר לאחר EVAR ו-FEVAR מאשר לאחר ניתוח פתוח.

 

מסקנות - עבור מפרצות ג'וקסטא-רנאליות (צוואר 0-4 מ"מ), FEVAR הוכח כבטוח יותר  משמעותית מניתוח פתוח בתקופה הפרי-אופרטיבית, ואילו בתקופת האמצע התוצאות מבחינת תמותה דומות.

 

עבור מטופלים עם מפרצת בעלת צוואר קצר (5-9 מ"מ) או צוואר מורכב (>10 מ"מ), ההישרדות באופן כללי הייתה פחות טובה בטיפול אנדוסוקלארי לעומת ניתוח פתוח, למרות הבטיחות היחסית שהראתה בתקופה הפרי-ניתוחית.

 

ממצאים אלו מצריכים מחקר נוסף וייתכן גם הערכה מחודשת של השימוש הקליני כיום באסטרטגיות אנדוסקולאריות, בעיקר במטופלים עם אופק הישרדות נמוך עקב גיל ותחלואות רקע.

 

 

Vallabhaneni SR, Patel SR, Campbell B, Boyle JR, Cook A, Crosher A, Holder SM, Jenkins MP, Ormesher DC, Rosala-Hallas A, Jackson RJ. Editor's Choice - Comparison of Open Surgery and Endovascular Techniques for Juxtarenal and Complex Neck Aortic Aneurysms: The UK COMPlex AneurySm Study (UK-COMPASS) - Peri-operative and Midterm Outcomes. Eur J Vasc Endovasc Surg. 2024 Apr;67(4):540-553. doi: 10.1016/j.ejvs.2024.02.037. Epub 2024 Feb 29. PMID: 38428672.

 

ברוכים הבאים לאיגוד הישראלי לכירורגית כלי דם

חברי האיגוד מוזמנים להתעדכן בפעילות האיגוד, לעקוב אחר יומן האירועים, לשלם דמי חבר, להצטרף לבית הספר האינטרנטי ועוד
כניסה לחברי האיגוד
הציבור מוזמן לקרוא מידע עדכני ואמין בתחום כירורגיה של כלי דם, להוריד טופסי הסכמה, לקרוא הנחיות קליניות ולהתעדכן
איני חבר/ת איגוד